Новые тексты песен
Главная - Текст песни Хажытмаа – Адыр мана

Текст песни Хажытмаа – Адыр мана


Оригинальный текст и слова песни Адыр мана:

чагылар дег астынган
сайгылгаанар чырыында
каржып эрткен карактар
кайыын коступ келдинер
хайыралдыг карактар
калбак ара думбейде
ожук шалы хыра дег
олчаан эсти бердинер

адыр мана, мени дынна
адыжымдан чылыг холун
хуулгаазын чалгыннарын хунаап алба

мананар деп кыйгырдым
хая безин корбедин
харга баскан изинни
кайгап туруп кагдымна

адыр мана, мени дынна
адыжымдан чылыг холун
хуулгаазын чалгыннарын хунаап алба

Перевод текста песни Адыр мана исполнителя Хажытмаа:

As the lightning lower
sayg?lgaanar Cross
After Finance
Costa come
hay?rald?g
Do not dumbeyde
ojuk rice , like h?ra
warning Memory berdiner

hill figure , I d?nna
ad?j?mdan barons hand
huulgaaz?n not stop calg?nnar?n

mananar k?yg?rd?m
is part of undoubted Korbel
harga aides
marveled kagd?mna

hill figure , I d?nna
ad?j?mdan barons hand
huulgaaz?n not stop calg?nnar?n

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Адыр мана, просим сообщить об этом в комментариях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *