ФОНБЕТ СКАЧАТЬ
Фрибет 2000 руб и бонус до 15000 руб
новым клиентам!
.
SongsText.Ru

Текст песни Н.Крюкова — У нашім раї на землі — Тарас Шевченко, слова песни слова песни и перевод

Оригинальный Текст песни Н.Крюкова — У нашім раї на землі — Тарас Шевченко, слова песни и перевод

У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
Бувая, іноді дивлюся,
Дивуюсь дивом, і печаль
Охватить душу; стане жаль
Мені її, і зажурюся,
І перед нею помолюся,
Мов перед образом святим
Тієї матері святої,
Що в мир наш бога принесла…

Тепер їй любо, любо жити.
Вона серед ночі встає,
І стереже добро своє,
І дожидає того світу,
Щоб знов на його надивитись,
Наговоритись. – Це моє!
Моє! – І дивиться на його,
І молиться за його богу,
І йде на улицю гулять
Гордіше самої цариці.
Щоб людям, бачте, показать
Своє добро. – А подивіться!
Моє найкраще над всіми! –
І ненароком інший гляне.
Весела, рада, боже мій!
Несе додому свого Йвана.
І їй здається, все село
Весь день дивилося на його,
Що тілько й дива там було,
А більше не було нічого.
Щасливая!..

Літа минають.
Потроху діти виростають,
І виросли, і розійшлись
На заробітки, в москалі.
І ти осталася, небого.
І не осталося нікого
З тобою дома. Наготи
Старої нічим одягти
І витопить зимою хату.
А ти нездужаєш і встати,
Щоб хоч огонь той розвести.
В холодній молишся оселі
За їх, за діточок.

А ти,
Великомученице! Села
Минаєш, плачучи, вночі.
І полем-степом ідучи,
Свого ти сина закриваєш.
Бо й пташка іноді пізнає
І защебече: – Он байстря
Несе покритка на базар.

Безталанная! Де ділась
Краса твоя тая,
Що всі люде дивувались?
Пропала, немає!
Все забрала дитиночка
І вигнала з хати,
І вийшла ти за царину,
З хреста ніби знята.
Старці тебе цураються,
Мов тії прокази.
А воно таке маленьке,
Воно ще й не лазить.
І коли-то воно буде
Гратись і промовить
Слово мамо. Великеє,
Найкращеє слово!
Ти зрадієш; і розкажеш
Дитині правдиво
Про панича лукавого,
І будеш щаслива.
Та не довго. Бо не дійде
До зросту дитина,
Піде собі сліпця водить,
А тебе покине
Калікою на розпутті,
Щоб собак дражнила,
Та ще й вилає. За те, бач,
Що на світ родила.
І за те ще, що так тяжко
Дитину любила.
І любитимеш, небого,
Поки не загинеш
Межи псами, на морозі
Де-небудь під тином.

[Перша половина 1849, Косарал]

Original lyrics songs.Kryukova — NASM RA on earth — Taras Shevchenko, the lyrics and the translation

Have NASM RA on earth
Nichogo Krasova no,
Yak Ty Mati young
S help our defenders dittocam malim.
Bova, nod difluca,
Divuyus wonder, and sorrow
To cover the soul; the camp sorry
«meni, I taurusa,
I before her popoluca,
The MOU before the image of a Saint
T mater swato,
What in the world our God brought…

Now I enjoy, enjoy life.
Vaughn middle not WSTA,
I storage the welcome is mine,
I Dorida that world,
Dwellers; at Yogo nativities,
Nagovoriti. – TSE my!
My! I marvel at Yogo,
I pray for Yogo God
I yde on ulitsu to walk
Horse camo zaric.
Dwellers people, Butte, show
Your welcome. And podius!
My naikrashe over use! –
I accidentally another look.
Cheerful, happy, God miy!
Nes Dodoma, svy Ivana.
I I it seems, the whole village
All day depilacja on the Yogo,
Scho Adidas y diva there Bulo
And more nichogo not Bulo.
Saliva!..

Lta minute.
Giblets children vyrostayut,
I virosli, I rosiles
On zarobki in moskali.
I ti ostalsya, nebago.
I don’t stay nikogo
With you at home. Negoti
Stare ncim Tahti
I can vitapet in winter the hut.
And ti nestoras I state,
Dwellers Hoch fire razvesti.
In holodni molisch Osel
For h, dtook.

And ti,
Martyr! The village
Mines, placci, vnoc.
I field-step Duce,
Its ti Sina scrivas.
Bo th bird not PSN
I sasabuchi: – He Bistra
Nes pokrytka to the market.

Mediocre! De dlas
Your beauty Ty
Scho VSI Luda diluvialis?
Gone, no!
Took everything detinochi
I Vignal z hati,
I Villa tee Carino,
S good old-fashioned Christian NBI snata.
Starts you coreutica,
The MOU t procase.
And vono tak small,
Vono shte not to climb.
If the I-vono bude
Gratis I promovate
The word Mama. Velike,
Naikrashe word!
Ti trads; I roskies
Ditin truthfully
About Panich evil
I’ll be happy.
That is not Dovgy. Bo is not the dyida
To trastu dytyna,
PDE sobi Spa led,
And you pochine
Kalkow on rospatt,
Dwellers of dogs drainie,
That shte th Vila. For those of Batz,
What on world gave birth.
I for the sche, scho so hard
Ditinu loved.
I subitiles, neboga,
Pokey not tagines
Boundaries dogs on Moros
De nebudu pid Tina.

[First half of 1849, Kosaral]

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни, просим сообщить об этом в комментариях.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *